Homework

51. The children can be taught to sing. (Special)
What can the children be taught?
52. Neither your parents, nor your children know about it. (Disjunctive)
Neither your parents, nor your children know about it, are they?

Читать далее «Homework»

Реклама

Ներգործական կառույցի նախադասությունները դարձնել կրավորական

1. We must postpone the match.
The match must be postponed.

2. When did you finish your last work?
When your last work be finished?

3.They have promised me some books on this problem.
I have been promised some books on this problem.

 

Читать далее «Ներգործական կառույցի նախադասությունները դարձնել կրավորական»

На экскурсии

Джон сказал свое другу Максиму, что хотел бы пойти на экскурсию по Минску. Максим позвонил в турагентство и узнал стоимость экскурсии, место и время её начала. Они с Джоном решили, что встретятся заранее и поедут на экскурсию вместе.
Джон: Привет! Ты звонил в турагентство, чтобы узнать насчет экскурсии? Читать далее «На экскурсии»

Ջերմոցային էֆեկտը և օզոնի թաղանթը

Ջերմոցային էֆեկտը կապվում է մթնոլորտում մարդածին ազդեցությամբ ածխաթթու գազի ավելացման հետ,որի հետևանքով խախտվում Լե Շատելյեի սկզբունքը:2000թ. աշխարյում այրվել է 15 մլրդ տոննա վառելանյութ ,և օդը հարստացել է ածխաթթու գազով: Читать далее «Ջերմոցային էֆեկտը և օզոնի թաղանթը»

Լանդշաֆտային թաղանթը և նրա բաղադրիչները

Լանդշաֆտային ոլորտ կամ թաղանթ համարում ենք աշխարհագևական թաղանթի կիզակետը,այսինքն մի շերտ երկրի մակերևույթին ,որտեղ իրար մեջ են թափանցում քարոլոտը,ջրոլորտը,մթնոլորտը,որտեղ կենտրոնացված է կենսոլորտի հիմնական զանգվածը,որտեղ գտնվում է մարդն իր աշխատանքային գործունեությամբ:Լանդշաֆտային համակարգում բոլոր բաղադրիչները սերտորեն կապված են իրար հետ. Читать далее «Լանդշաֆտային թաղանթը և նրա բաղադրիչները»

Լանդշաֆտի ԲՏՀ կառուցվածքը

Լանդշաֆտը տարածքային համալիր է կազմված ավելի նեղ ու փոքր համալիրներից , որոնք կոչվում են ձևաբանական-մորֆոլոգիական տարրեր:Լինում են լանդշաֆտներից ավելի բարձր տարածքային համալիրներ :Ուրեմն բնական համակարգերն ունեն հիերարխիա ստորակարգություն: 
Читать далее «Լանդշաֆտի ԲՏՀ կառուցվածքը»

Լանդշաֆտի բաղադրիչների կապերը

Լանդշաֆտի վերը թվարկած բաղադրիչները միմյանց հետ սերտ կապի մեջ են, պայմանավորում են իրար և լանդշաֆտը ներկայացնում է մի երկրահամակարգ ,միևնույն ժամանակ՝էկոհամակարգ:Բույսը և հողը միմյանց հետ կապված են նյութապես.բույսը հողից վերցնում է նրա կազմում գտնվող ազոտը,կալիումը,կալցիումը,ֆոսֆորը և այլ տարրեր՝ջրի մեջ լուծված վիճակում:Այստեղ կա ուղիղ կապ: Читать далее «Լանդշաֆտի բաղադրիչների կապերը»